Hyvinvointi ja ikääntyminen

Arvokas ikääntyminen on kansalaisoikeus, me olemme kaikki sen ansainneet. Olemme maksaneet veroja siksi, että meillä olisi Suomessa hyvät palvelut. Ja etenkin siinä ikävaiheessa, kun emme enää ole työelämässä, meidän on voitava luottaa siihen, että yhteiskunta pitää meistä hyvää huolta. Asumme sitten ikääntyneinä kotona tai palvelutalossa, niin meidän on voitava luottaa siihen, että saamamme hoiva on sellaista, kuin me tarvitsemme.
Ikääntyneiden yksinäisyys on melkoinen haaste. Siihen pitää löytää toimivia keinoja. Tarvitaan yhteistyötä niiden tahojen kesken, jotka pyrkivät liikuttamaan ikäihmisiä ja tarjoamaan sosiaalisia kohtaamisia heille. Ikääntyessä myös terveydenhoidollisten palvelujen tarve kasvaa, siten niiden tulisi olla saatavissa läheltä, ainakin kun puhutaan perusterveydenhoidosta.
Pitää panostaa siihen, että meillä on mahdollista saada monipuolista terveyden ja yleensä fyysisen ja henkisen kunnon ylläpitoa edistävää palvelua. On yksilön ja yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää, että on mahdollista elää täysipainoista elämää. Sitä voidaan lisätä ennaltaehkäisyllä ja kunnon ylläpitämisellä. Savonlinnassa on erinomaiset liikunta/liikkumismahdollisuudet ja siksi pitää motivoida kaikenikäisiä hyödyntämään maailman kauneimman seudun tarjoamia mahdollisuuksia. Sanonta, on halvempaa ja hyödyllisempää pitää posliini ehjänä kuin antaa nesteen valua reunojen yli tai korjailla sitä hajonneilla palasilla, pitää paikkansa tässäkin asiassa.
Vanhemmalla iällä turvalliseen asumiseen kotona voidaan monesti tarvita erilaisia seurantavälineitä. Näitä on kehitteillä ja jo saatavissakin. Yhteiskunnan tulee panostaa siihen, että halutessaan ikääntynyt ihminen voi saada sellaisia laitteita käyttöönsä, jotta hänen asumisensa kotona olisi mahdollisimman turvallista.