Minä ja arvot

MINÄ - JARKKO WUORINEN

Jo pienestä lähtien olen pohtinut elämänarvoja. Kun isä joutui terveyssyistä kouluttautumaan uudelleen, niin perheessämme oli toimeentulohaasteita niihin aikoihin, kun ei ollut samanlaista tukijärjestelmää kouluttautumiseen kuin mitä on nykyään.
Olen oppinut jo silloin sen, että pitää tehdä itselleen suunnitelma, mitä elämältään haluaa ja miten sen aikoo toteuttaa. Kyse ei ole niinkään talousasioista kuin siitä, että miten voi saavuttaa sellaisen elämän, jossa tuntee viihtyvänsä. Se sisältää niin fyysisen kuin henkisen puolen tekijät, mutta osana siinä tulee olla myös ammatilliset tavoitteet. Kaiken kaikkiaan silloin pitää pohtia niitä arvoja, joilla elämäänsä elää.

LATAA CV JA TARKASTELE TYÖHISTORIAANI

ARVOINA HYVINVOINTI JA YRITTÄJYYS

Hyvinvointi voidaan kokea varsin monella tavalla. Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla ymmärrän itse, että se tarkoittaa niin henkisen kuin fyysisen puolen tasapainoa ja että on sinut itsensä kanssa. Henkinen hyvinvointi edellyttää, että yksityiselämä ja työelämä ovat itseä tyydyttävässä tilassa. Yksityiselämään vaikuttavat omat ratkaisut ja siten omien ratkaisujen tulee olla sellaisia kuin mitä itse on halunnut toteuttaa tai suunnitellut toteuttavansa. Työelämään liittyvät tekijät ovat monesti riippuvaisia yleisestä taloustilanteesta ja elinkeinotoiminnassa tehdyistä ratkaisuista. Jos tehdyt toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia, niin yritystoiminnalla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Samalla yrityksissä tehdyt kehittämisratkaisut sekä turvaavat työpaikkoja että luovat niitä lisää.

Fyysisen puolen hyvinvoinnin tilanteeseen vaikuttavat osin omat toimenpiteet. Mikäli pitää omasta kunnostaan huolta, niin voi vaikuttaa terveystilanteeseensa. Mutta sekään ei ratkaise sitä, tuleeko joitain sairauksia. Kun tulee tarvetta terveys- ja hoivapalveluille, niin niitä pitää saada mahdollisimman läheltä. Toimivat terveydenhoidon lähipalvelut ovat terveyden haasteiden ilmestyessä se tukipilari, johon meidän pitää voida turvautua. Ja jos tulee suurempia terveyshaasteita, niin sairaalan läheisyys ja sen päivystyksen mahdollisuudet ovat olennaisia terveysongelmista selviämisessä.

Kun tekee itse suunnitelmia, miten vastaa omasta tulevaisuudestaan, niin monelle itseni lisäksi ratkaisu on yrittäjyys. Yrittäjyydessä viehättää, että yrittäjänä voi itse valita toimintatapansa ja työaikansa. Yrittäjyys ei kuitenkaan ole helppo valinta, sillä se ei välttämättä takaa hyvää toimeentuloa. Yrittäjyydessä pitää koko ajan olla aktiivinen oman toimialansa kehityksen seuraamisessa ja toimialalla tehtyjen innovaatioiden hyödyntämisessä.

Yrittäjyys onkin asia, jossa omalla toiminnalla on hyvin suuri merkitys. Jo oman liikeidean toimivuus ratkaisee sen, miten hyvin pärjää. Liikeidean on oltava sellainen, että sitä voi kehittää monipuolisesti tilanteiden vaihdellessa valitulla toimialalla. Kilpailu on yritystoiminnassa kaikilla toimialoilla haastavaa ja siksi siihen pitää varautua.

Yrittäjänä on kyettävä elämään epävarmuudessa tulevaisuudesta ja otettava sopivia riskejä. Riskien ottaminen on taitolaji. Riskiä ei pidä ottaa liikaa. Riskin määrän arviointia on tehtävä jatkuvasti ja siksi yrittäjyys vaatiikin koko ajan elinkeinotoiminnan kehityksen seuraamista. Paikallisesti ja maakunnallisesti voidaan tehdä paljonkin yritystoiminnan edellytysten kehittämiseksi ja siten yrittäjän on koetettava vaikuttaa näihin päätöksiin. Tämä edellyttää yrittäjältä aktiivisuutta ja päätöksenteon valmisteluun vaikuttamista ja seurantaa.

Kaiken kaikkiaan hyvinvoinnissa ja yrittäjyydessä on kysymys osin myös omasta aktiivisuudesta. On otettava vastuuta omasta elämästään ja toiminnastaan. Mutta samalla on vaikutettava siihen , mitä ympärillä tapahtuu. Omalla aktiivisuudella ja oikeilla päätöksillä jokaiselle annetaan mahdollisuus hyvään elämään!!