Toiminta

Alt text

Jarkosta maakuntaneuvos

Tasavallan Presidentti myönsi 27.6.2018 Jarkko Wuoriselle Maakuntaneuvoksen arvon. Neuvosarvoon liittyvän Tasavallan Presidentin virallisen kirjeen luovuttivat Jarkko Wuoriselle ministeri Jari Leppä ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

LUOTTAMUSTOIMINTAA

Olen ollut vahvasti mukana edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä niin paikallisesti kuin maakunnallisesti sekä myös valtakunnallisesti että Euroopan ja maailmankin tasolla. Tässä työssä saatua kokemusta ja yhteysverkostoa on mahdollista käyttää hyödyksi siinä työssä, jota tehdään oman seudun ja maakunnan puolesta.

Paikallisesti Savonlinnassa:

Olen ollut Savonlinnan kaupunginvaltuustossa melkoisen pitkään. Sen lisäksi olen ollut jäsenenä kaupunginhallituksessa ja lautakunnissa sekä Savonlinnan seudun Matkailun ja Itä-Savon Yliopistosäätiön hallituksessa. Olen ollut myös puheenjohtajana Itä-Savon/ Savonlinnan seudun kuntayhtymässä, Savonlinnan Yrityspalveluissa ja Saimaa Business Clubissa sekä varapuheenjohtajana Liikelaitosten keskuksen johtokunnassa.
Tällä hetkellä olen edelleen kaupunginvaltuustossa ja Savonlinnan Yritystilojen hallituksen puheenjohtajana. Edelleen olen Savonlinnan seudun Yrittäjien hallituksessa ja aiemmin myös sen puheenjohtajana useamman vuoden.

Etelä-Savon maakunnassa:

Maakunnassamme olen toiminut paitsi Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajana myös maakunnan yhteistyöryhmässä jäsenenä ja sen varapuheenjohtajana. Edelleen olen ollut aiemmin useamman vuoden maakuntahallituksen jäsenenä ja maakuntavaltuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana.
Tällä hetkellä olen maakuntahallituksen ja maakuntauudistuksen ohjausryhmän puheenjohtaja sekä maakuntauudistuksen johtoryhmän jäsen.

Valtakunnan tasolla:

Valtakunnallisesti toimin pitkään Suomen Yrittäjien hallituksessa, sen työvaliokunnassa ja sitten sen hallituksen varapuheenjohtajana ja myös valtakunnallisen Yrittäjäjärjestön hallituksen puheenjohtajana. Yrittäjäjärjestössä työvaliokunnassa ja varapuheenjohtajana vastuualueinani ovat olleet koulutus, aluekehitys, viestintä ja kansainväliset asiat. Samoin vastasin yhteistyöstä Venäjän pienten ja keskisuurten yritysten järjestön OPORA:n kanssa.
Valtakunnan tasolla olen ollut edustajana pääministerin vetämässä työmarkkinajärjestöjen johtajien ja hallituksen johtavien ministerien muodostamassa talousneuvostossa, Suomalaisen omistajuuden neuvottelukunnan jäsenenä ja sen puheenjohtajana sekä EK:n, MTK:n , SAK:n, STTK:n ja AKAVA:n yhteistyöryhmissä. Olen myös ollut Finnveran ja Eläke-Fennian hallintoneuvostoissa sekä vielä nykyäänkin olen edustajana Fennian hallintoneuvostossa.
Tällä hetkellä olen jäsenenä Kuntaliiton maakuntapuheenjohtajatyöryhmässä ja Itä-Suomen maakuntien työvaliokunnassa ja neuvottelukunnassa. Ammatillisessa edunvalvontatyössä olen toiminut useita vuosia Suomen Hammaslääkäriasemat Ry:ssä, sen viestintäpäällikkönä, varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.
Keväällä 2016 valtioneuvosto nimitti minut EU:n Kaakkois-Suomi – Venäjä rahaston seurantakomiteaan.

Euroopan ja maailmankin tasolla:

Euroopan Yrittäjärjestön UEAPME:n työvaliokunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana toimin useamman vuoden ja päävastuualueeni oli yhteistyö Itä-Euroopan maiden kanssa. Samassa yhteydessä minulla oli yhteistyötä myös muun muassa EU:n komission asioiden valmistelijoiden ja johtohenkilöiden sekä Alueiden komitean jäsenten kanssa. Etenkin yhteistyötä oli EU:n Yrittäjyyskomissaarin kanssa.
Olen toiminut myös ainoana suomalaisensa Yrittäjien maailmankonferenssin ISBC:n johtoryhmän jäsenenä. Yrittäjyyden maailmankongresseihin olen osallistunut useamman kerran ja olen pitänyt niissä esityksiä yrittäjyyden lainsäädännöllisistä haasteista ja yrittäjyydestä Pohjoismaissa. Samoin olen osallistunut eri Euroopan maissa olleisiin yrittäjyyskongresseihin ja pitänyt niissä esitelmiä yrittäjyyteen ja menestystekijöihin liittyvistä asioista.