Liikenneyhteydet Tärkeitä Etelä-savon Tulevaisuudelle

Etelä-Savo on viime vuosina pärjännyt tiemäärärahojen jaossa kohtalaisen hyvin. Kuitenkin kun otetaan huomioon aiemmat vuodet, niin olimme aiemmin selvästi jäljessä määrärahojen suhteen ja nyt olemme vasta päässeet ikään kuin sille tasolle, mille jo aiemmin meidän olisi pitänyt kuulua.
2010-luvulla valtion rahoittamia liikennehankkeita on ja on ollut noin 320 miljoonaa euroa, joista nykyisellä hallituskaudella yli 200 miljoonaa euroa. Kuitenkin koko ajan perusväylänpidon korjausvelka kasvaa ja olemme huolissamme perusväylänpidon tasosta. Seutu- ja yhdystieverkosto on tärkeää maakunnan elinkeinoelämälle, etenkin metsäteollisuuden puuhuollolle, maatalouden kuljetuksille ja matkailukohteiden saavutettavuudelle. Erityisen haasteen muodostavat yksityistiet, joiden rahoitus on ollut haasteellisessa tilanteessa jo pitkään. Yksityisteiden rahoitus on turvattava eri vaihtoehdoissa, kuuluu se sitten maakunnille tai kunnille.
Liikennesektorilla uusi ehdoton kärkihanke on nopeat ratayhteydet pääkaupunkiseudulle ja Pietariin. Itä-Suomi tarvitsee ja ansaitsee kolme tunnin yhteydet väleille Kuopio – Helsinki ja Joensuu – Helsinki. Myös Savonlinnalle etenkin nopea yhteys junalla Helsinkiin on sekä matkailullinen että elinkeinopoliittinen kysymys, sillä ajallisen etäisyyden lyheneminen lähes tunnilla antaisi monenlaisia mahdollisuuksia yritystoiminnan sijoittumiselle ja kehittämiselle.
Etelä-Savon ja Savonlinnan seudun kannalta on hyvin merkityksellistä, että Parikkala-Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistämien saataisiin aikaiseksi. Tehdyt laskelmat osoittavat, että rajanylityspaikkaan suunnitellut investoinnit olisi saatavissa takaisin jo parissa vuodessa. Nyt on alkamassa rajanylityspaikan Suomen puolen liikennejärjestelyjen parannukset, joiden kustannusarvio on vajaat 5 miljoonaa euroa. Tein Kaakkois-Suomi – Venäjä seurantakomitean jäsenenä voimakasta työtä sen puolesta, että tämä rahoitus saatiin sovituksi.
Jarkko Wuorinen

Liikenneyhteydet kehittymässä etelä-savossa.